Βιβλίο Μαθητή

   Τυπολόγιο (Πράξεις πραγματικών αριθμών)

 

 

Θ Ε Ω Ρ Ι Α

Άλγεβρα

Α.1.1. ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Α.1.2. ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΩΝΥΜΑ

Α.1.3.-1.5. Πολυώνυμα-Πράξεις-Ταυτότητες

Α.1.6. Παραγοντοποίηση

Α.1.8.-1.10 ΕΚΠ-ΜΚΔ-Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις-Πράξεις

Α.2.2. Εξισώσεις 2ου βαθμού

Α.2.5. Ανισώσεις 1ου βαθμού

Α.3.1.-3.3. Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων

Α.5.1.-5.3. Πιθανότητες

Γεωμετρία

Β.1.1. Ισότητα τριγώνων

Β.1.2. Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων

Β.1.3. Θεώρημα Θαλή

Β.1.5. Ομοιότητα

Β.2.1. Τριγωνομετρία 

 

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Α.1.6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α.1.6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ-ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ

Α.1.6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ

Α.2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Α.3. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑ 1-2-3 ΚΕΦ

Β.2.ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

Τετράδιο επανάληψης 

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων  Πηγή: Καραγιάννης Ι. (2015), Θέματα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων Γυμνασίου σχολικού έτους 2013-2014