Διδακτικά πακέτα (Βιβλία PDF) Β' ΓΕΛ   εδώ

Βιβλίο μαθητή  

 

Διδακτέα ύλη (2016-2017):  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
Κεφάλαιο 2.1
Κεφάλαιο 2.2
(Εκτός των 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.7.5, 2.2.7.6, 2.2.8 και 2.2.10)
Κεφάλαιο 2.3
(Εκτός των 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.2, 2.3.3) 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
Κεφάλαιο 3.2
Κεφάλαιο 3.3

 

Σύνοψη θεωρίας αλγορίθμων σε ψευδογλώσσα   εδώ

Ασκήσεις με τις λύσεις τους   εδώ

Θέματα για επανάληψη

Ερωτήσεις θεωρίας από τη διδακτέα ύλη   εδώ

Τράπεζα Θεμάτων 2013 με λύσεις   εδώ

Ερωτήσεις θεωρίας (όλο το βιβλίο)   εδώ