Μεταφορά έδρας του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΙΝΑΑ Πεύκων στο Δήμο Παύλου Μελά και μετονομασία σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Παύλου Μελά

Μαρούσι, 07 /07/2017
Αρ. πρωτ.: 115805 /Δ3

ΦΕΚ 2490/τ. Β’/17-07-2017

ΘΕΜΑ: « Μεταφορά έδρας του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΙΝΑΑ Πεύκων στο Δήμο Παύλου Μελά και μετονομασία σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Παύλου Μελά »

 

 

Η υπουργική απόφαση με ΑΔΑ σε pdf

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα