Εκπαιδευτικό υλικό για την παράλληλη στήριξη και την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο

 

Εκπαιδευτικό υλικό για την παράλληλη στήριξη και την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Γελαστοπούλου Αδριανός Γ. Μουταβελής

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΙΕΠ 2017

 

Τον τόμο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα