Φάκελοι Ατομικών Στοιχείων (Γ6/15894/14-02-2006 ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

Αθήνα 14/2/2006
Αρ. Πρωτ: 15894/Γ6

ΠΡΟΣ Σχολικές μονάδες Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης
(δια των διευθύνσεων εκπ/σης)

ΘΕΜΑ: ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και των προσωπικών του δεδομένων, οι ατομικοί φάκελοι των μαθητών των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) και των τμημάτων ένταξης ( ΤΕ), οι οποίοι περιέχουν κοινωνικά ιστορικά , γνωματεύσεις, αξιολογήσεις , εκθέσεις τα οποία στοιχεία χαρακτηρίζονται απόρρητα, φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο από το διευθυντή του σχολείου και ως εκ τούτου δεν ανακοινώνονται σε τρίτους. Το ίδιο ισχύει και για τις γνωματεύσεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών που κατατίθενται στα γενικά σχολεία. Την ευθύνη της ανακοίνωσης στοιχείων σε γονείς ή σε συνεργαζόμενες υπηρεσίες καθώς και της σύνταξης εκθέσεων έχει ο αρμόδιος ειδικός (ψυχολόγος, εκπαιδευτικός, κοινωνικός λειτουργός, λογοθεραπευτής κλπ ) για το αντικείμενο του.

Οι εκπαιδευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε Σ.Μ.ΕΑ. οφείλουν να ζητούν την ενημέρωση για τους μαθητές από τον αρμόδιο επόπτη τους. Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται στη διάθεση τους το περιεχόμενο των φακέλων .

Τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων ενημερώνονται από τον ατομικό φάκελο του μαθητή ή από το διευθυντή του σχολείου με την επισήμανση ότι τα στοιχεία αυτά εμπίπτουν στα προσωπικά δεδομένα. Όταν όμως πρόκειται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία του μαθητή για ερευνητικούς ή άλλους λόγους που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του σχολείου, πρέπει να γίνεται ανώνυμα, σε συνεννόηση με τη διεπιστημονική ομάδα και να έχουν την έγκριση του αρμόδιου ειδικού που έχει κάνει την αξιολόγηση και τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του σχολείου.

Σε περίπτωση που χρειάζεται να σταλούν εκθέσεις σε αρμόδιες υπηρεσίες, αυτές συντάσσονται από τους ειδικούς μετά από αίτηση γονέων στο διευθυντή του σχολείου, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να είναι ενήμερος ο γονέας π.χ. προς την Εισαγγελία Ανηλίκων για κακοποίηση παιδιού. Οι εκθέσεις διαβιβάζονται από το διευθυντή του σχολείου.

Εκθέσεις προς τους γονείς δεν αποστέλλονται παρά μόνον μετά από αίτηση τους και διαβιβάζονται μέσω του διευθυντή του σχολείου.

Ο Διευθυντής

Παναγιώτης Κ. Σωτηρόπουλος

 

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα