Ετήσια έκθεση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε 2018

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε σε PDF εδώ.

 

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα