Οδηγοί Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών και ψηφιοποίηση εργαλείων για το πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

Οδηγοί Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών και ψηφιοποίηση εργαλείων για το πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

 

 

ΑΥΤΙΣΜΟΣ

Οδηγός διαφοροποίησης της διδασκαλίας για μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.  ΕΔΩ

ΚΟΦΩΣΗ

Οδηγός Διαφοροποιημένης Εκπαίδευσης για Κωφούς και Βαρήκοους μαθητές.  ΕΔΩ

ΝΟΗΤΙΚΗ ANΑΠΗΡΙΑ

Οδηγός διαφοροποίησης της διδασκαλίας για μαθητές με νοητική αναπηρία  ΕΔΩ  και Σχέδια Διδασκαλίας  ΕΔΩ

ΠΟΛΥΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Η Διαφοροποίηση της διδασκαλίας για μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες.  ΕΔΩ

ΤΥΦΛΩΣΗ

Οδηγός διαφοροποίησης της διδασκαλίας για τυφλούς μαθητές.  ΕΔΩ και ΕΔΩ

KINHTIKA

Οδηγός Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας για Μαθητές με Κινητικές Αναπηρίες.  ΕΔΩ

 

 

 

ΠΗΓΗ

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα