Υπηρετούντες μόνιμοι στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Οργανικά τοποθετημένοι και υπηρετούντες εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Δομές ΕΑΕ (22-12-2018)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
α/α Στοιχεία Συνολικός Αριθμός
1 Οργανικά τοποθετημένοι σε ΕΕΕΕΚ 277
2 Οργανικά τοποθετημένοι στα ΕΝΕΕΓΥΛ 270
3 Οργανικά τοποθετημένοι στα Ειδικά Γυμνάσια-Λύκεια 101
4 Υπηρετούντες μόνιμοι σε ΕΕΕΕΚ 416
5 Υπηρετούντες μόνιμοι στα ΕΝΕΕΓΥΛ 331
6 Υπηρετούντες μόνιμοι στα Ειδικά Γυμνάσια-Λύκεια 130
7 Οργανικά τοποθετημένοι στα Τμήματα Ένταξης 17
8 Υπηρετούντες μόνιμοι στα Τμήματα Ένταξης 1121
9 Οργανικά τοποθετημένοι στα ΚΕΣΥ 59

πηγή

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι Οργανικά τοποθετημένοι στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (22-11-2018)

πηγή

Πίνακας Οργανικά τοποθετημένων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ε.Α.Ε. (20-12-2018)

ΔΟΜΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ε.Α.Ε.
Ειδικά Δημοτικά & Νηπιαγωγεία 660
Τμήματα Ένταξης 880
ΕΕΕΕΚ 32
ΚΕΣΥ 158
ΣΥΝΟΛΟ 1.730

πηγή

Πίνακας Οργανικά τοποθετημένων ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Ε.Α.Ε.(22-11-2018)

ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕ01 ΕΒΠ ΠΕ21 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ26 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31 ΚΠΔ ΠΕ31 ΝΟ ΠΕ31 ΕΠ ΣΥΝΟΛΟ
Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής 2 2 3 1 2 5 2 4 21
Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής με Λυκειακές Τάξεις 1 1 2
ΕΕΕΕΚ 29 20 34 8 4 8 23 25 151
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο 1 1 4 1 1 1 5 1 15
Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο 1 2 1 1 1 1 7
ΚΕΔΔΥ (ΚΕΣΥ) 3 84 3 8 8 70 1 176
Λύκειο Ειδικής Αγωγής 3 2 1 2 2 2 1 13
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής 80 37 58 27 7 19 31 68 1 328
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής 3 3
Ολοήμερο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής (ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο) 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 120 66 187 3 36 23 44 60 175 1 2 1 718

πηγή

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα