Στηρίζομαι στα πόδια μου – Εκπαιδευτικό Υλικό Αγωγής Υγείας

Στηρίζομαι στα πόδια μου

Εκπαιδευτικό Υλικό Αγωγής Υγείας

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γραφείο Αγωγής Υγείας – Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, Αθήνα 1996

ΕΠΙΨΥ – ΟΚΑΝΑ

Το «στηρίζομαι στα πόδια μου» είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει υλικό κατάλληλο για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στην πρόληψη της χρήσης ουσιών υιοθετώντας στοιχεία και από τα 3 βασικά μοντέλα (το γνωστικό, το συναισθηματικό, και το ψυχοκοινωνικό) που συνιστούν το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια προγράμματα πρόληψης ουσιοεξαρτητικών συμπεριφορών.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών. Ικανότητες που επιτρέπουν στους μαθητές να παίρνουν υπεύθυνες αποφάσεις σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία τους.

Πιο συγκεκριμένα, το υλικό αποτελείται από 5 θεματικές ενότητες (βιβλία):

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα