Προκήρυξη (1ΕΑ/2019) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΦΕΚ 13/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(Αριθμός 1ΕΑ/2019)

Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η προκήρυξη σε PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα