Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. του σχολικού έτους 2018-2019

Μαρούσι, 02/08/2019
Αρ. Πρωτ. 124852/Ε4

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. του σχολικού έτους 2018-2019

 

Η απόφαση με ΑΔΑ σε PDF

 

Ποσοστά Μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ 2019

Κλάδοι ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Έλαβαν Μετάθεση Ποσοστό Ικανοποίησης ΔΕΝ Έλαβαν Μετάθεση
ΔΕ01-ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 44 39 88,64% 5
ΠΕ21-ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 23 22 95,65% 1
ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 55 53 96,36% 2
ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 10 9 90,00% 1
ΠΕ28-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 5 5 100,00% 0
ΠΕ29-ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 18 18 100,00% 0
ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 40 36 90,00% 4
ΠΕ31-ΕΠΑΓΓ. ΠΡΟΣΑΝ. ΤΥΦΛΩΝ       0
ΠΕ31-ΚΙΝ ΔΕΞΙΟΤ. ΔΙΑΒΙΩΣ. ΤΥΦΛΩΝ       0
ΠΕ31-ΝΟΗΜΑΤ.ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΦΩΝ       0
  195 182 93,33% 13

Πηγή

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα