Συνολική λίστα συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και Σχολικής Ψυχολογίας

Το παρακάτω αποτελεί σύνθεση των υπ. αποφάσεων από την ΔΔΕ Φλώρινας

 

Το ΦΕΚ σε PDF

Πηγή ΔΔΕ Φλώρινας

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα