20 άρθρα Φοίτηση Σελίδα 3 / 3

Θέματα φοίτησης μαθητών/μαθητριών με Ε.Ε.Α.

Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 28, του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α? 193)

Μαρούσι, 11- 10 – 2016 Αρ. Πρωτ. 167965/ΓΔ4 Η εγκύκλιος σε PDF ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 28, του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α? 193). Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων, που αφορούν τη μείωση μαθητών σε τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα…

Ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Γ6/117303/19-10-2007 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 2105/ τ. Β΄)

Αριθμ. 117303/Γ6 (2) Ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 78/τΑ/14.3.2000. 2. Το π.δ. 603/1982 «Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής(ΦΕΚ 117/21.9.1982) 3.…