Modele de sisteme fizice

În MM topologice sunt reflectate componența și interacțiunile elementelor obiectului sistemic. Aceste MODELE se utilizează, în Special, pentru descrierea obiectelor Care constă dintr-un numar Mare de Elemente, la rezolvarea problemelor de atașare a elementelor constructive la poziții spațiale determiné (de exemplu, probleme de compunere a utilajelor prévenant ca sisteme tehnice, de amplasare a pieselor etc.) sau de repartizare în Momente relative de timp (de exemplu, la elaborarea orarelor, élaborarea proceselor tehnologice). Modelele topologice pot fi Sub formă de grafuri, Tabele (matrici), liste etc. Modelele structurale sunt destinate pentru descrierea structurii obiectului sistemic modelat (considerat ca sistem cu construcția sa și mecanismul său de funcționare), iar structura sistemului este determinată de Natura elementelor și substemelor componente, de proprietățile acestora și de relațiile dintre ele. Pentru reprezentarea obiectului modelat ca sistem, acest obiect trebuie descompus în componente funcțional finie, apoi trebuie să fie identificate relațiile dintre componente în Schema Generală a obiectului, relațiile dintre obiect și mediul înconjurător, precum și funcția obiectului. Modelele de simulare pot fi clasificate în MODELE STATICE sau dinamice, DETERMINISTE sau stohastice. [7] un modèle static de simulare, uneori denumit simulare prin metoda Monte Carlo, reprezintă un sistem Într-un punct particulier în timp. Modelele dinamice de simulare reprezintă sistemele așa cum se modifică acestea în timp. Modelul fizic reprezintă o machetă, o instalație sau un dispozitiv fizic Care reproduire, de regula la scară redusă, caracteristicile sistemului original, Cu păstrarea legilor principale de funcționare ale acestuia (de exemplu, macheta unei clădiri, a unui véhicules, etc.). Modelul fizic este o copie Fizică a obiectului modelat, la scară mai Mică, Iar uneori la scară mai mare. Modelarea și simularea (m&s) sunt gorodskaya moderne pentru suportul fabricației în Secolul 21. M&S prezintă oportunități remarcabile pentru îmbunătățirea produselor, perfecționarea proceselor de fabricație, reducerea timpului PE ciclul concepție-fabricație și reducerea cheltuielilor de fabricație.

Prin definiție, simularea este un proces de utilizare a modelelor matematice prin Timpi simulați, în Care unul sau mai multe MODELE pot fi rulate cu diferite Valori ALE parametrilor de renforcer pentru a évalua efectele interacțiunii dintre variabile. Simularea foncționării unui sistem permite aprecierea modului în care acesta va evolua în diferite condiții sau în urma conducerii acestuia după un anumit Set de reguli.