Για μια βιώσιμη Οικονομία

«Το πάντρεμα» των ειδικοτήτων και η συνένωσή τους σε έναν κοινό κλάδο, τον κλάδο ΠΕ80 – Οικονομίας έχει ως στόχο τον οικονομικό εγγραμματισμό των νέων με απώτερο σκοπό βιώσιμη ανάπτυξη.

“Το σχέδιό μου δεν έδειχνε ένα καπέλο. Έδειχνε έναν βόα που χώνευε έναν ελέφαντα. Σχεδίασα λοιπόν το εσωτερικό του βόα, ώστε να μπορέσουν οι μεγάλοι να καταλάβουν. Χρειάζονται πάντα εξηγήσεις.” Antoine de Saint Exupery