Οδηγίες για το μάθημα “Σύγχρονος Κόσμος”, Β’ Λυκείου

Σύγχρονος Κόσμος

Η Επιστημονική Μονάδα Κοινωνικών Επιστημών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργάνωσε Ενημερωτική/Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση του νέου μαθήματος «Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ Λυκείου (Φάκελος μαθήματος)». Σκοπός της ημερίδας ήταν η επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ 78 και ΠΕ 80) καθώς και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών (ΠΕ78 και ΠΕ80) γα το νέο μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης Λυκείου.ΑΟΘ: Ύλη ΕΠΑΛ 2019

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑΛ Ημερήσιο)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

  1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
  3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
  4. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Εξεταζόμενα μαθήματα:

  1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

[Βιβλίο: Λιανός Θ., Παπαβασιλείου Α., Χατζηανδρέου Α. (2018). Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Εκδ.: Αθήνα: εκδ. Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος».]

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Αναθέσεις: Α΄ ανάθεση ΠΕ80 (με προτεραιότητα πρ. ΠΕ09), Β΄ ανάθεση: ΠΕ78

Εξεταστέα Ύλη

(σύμφωνα με το ΦΕΚ 4320/ 28-09-2018):

Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός της παραγράφου 13.

Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 11.

Κεφάλαιο 8: Το τραπεζικό σύστημα, εκτός των παραγράφων 6 και 8

Κεφάλαιο 9: Οικονομικές διακυμάνσεις – πληθωρισμός – ανεργία, εκτός της παραγράφου 3γ (δανειστές και χρεώστες) και 5

Κεφάλαιο 10: Τα δημόσια οικονομικά, εκτός της παραγράφου 5.

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα κεφάλαια.

ΑΟΘ: Ύλη ΓΕΛ 2019

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

Εξεταζόμενα μαθήματα:

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

(Βιβλίο: Λιανός Θ., Παπαβασιλείου Α., Χατζηανδρέου Α. (2018). Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Εκδ.: Αθήνα: εκδ. Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος».)

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Αναθέσεις μαθήματος: Α΄ ανάθεση ΠΕ80 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09),

                                       Β΄ ανάθεση: ΠΕ78.

Εξεταστέα Ύλη

(σύμφωνα με το ΦΕΚ 3411/ 10-08-2018):

Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός των παραγράφων 6 και 13.

Κεφάλαιο 2: Η ζήτηση των αγαθών

Κεφάλαιο 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής.

Κεφάλαιο 4: Η προσφορά των αγαθών

Κεφάλαιο 5: Ο προσδιορισμός των τιμών, εκτός της παραγράφου 6.

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα κεφάλαια.

Για το σχολικό έτος 2018-19 η διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπ/ση ταυτίζεται με την ως άνω εξεταστέα ύλη.