Επικοινωνία

avatar

Δήμητρα Μακρή

Οικονομίας, Δρ. Ψυχολογίας

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ80

Έδρα: 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Ανάθεση: 1ο, 3ο, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

Mail: dimimacri@gmail.com