Βιβλία Γεωγραφίας

Τα Βιβλία της Γεωγραφίας υπάρχουν σε Ηλεκτρονική Μορφή.

Για την Α’ Γυμνασίου είναι εδώ.

Για την Β’ Γυμνασίου είναι εδώ.

Βοηθητικό πρόγραμμα για την Γεωγραφία

Για το μάθημα της Γεωγραφία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή που μας προσφέρει η Google με το όνομα Χάρτες, όπου μπορούμε να βρούμε αποστάσεις, δορυφορική κάλυψη, συντεταγμένες ενός τόπου και άλλα.

Η εφαρμογή αυτή την βρίσκουμε εδώ.

Βασικές Συναρτήσεις με το Geogebra

Το παρακάτω link Βασικές Συναρτήσεις Ι συνδεόμαστε με το Geogebra για να μελετήσουμε και χρησιμοποιήσουμε ένα έτοιμο αρχείο του Geogebra, πού αφορά τρεις από τις βασικές συναρτήσεις όπως :

  • ευθεία
  • παραβολή
  • υπερβολή

Βασικές Συναρτήσεις Ι

Βιβλία Φυσικής

Τα Βιβλία της Φυσικής υπάρχουν σε Ηλεκτρονική Μορφή.

Για την Α’ Γυμνασίου είναι εδώ.

Για την Β’ Γυμνασίου είναι εδώ.

Για την Γ’ Γυμνασίου είναι εδώ.

Γεωμετρικά σχήματα

Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν τα βασικά Γεωμετρικά σχήματα που πρέπει να έχετε μαζί σας για το μάθημα της Γεωμετρίας.

Το λογισμικό Geogebra

Σε αυτό το άρθρο θα αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά του
ελεύθερου λογισμικού

Geogebra.

Το Logo του Geogebra

Χρηστικότητα του Geogebra

Στη σχολική τάξη το λογισμικό Geogebra μπορεί να μας βοηθήσεις σε όλα τα μέρη του μαθήματος των Μαθηματικών και σε όλες τις τάξης του Γυμνασίου και του Λυκείου.  Μπορούμε να διδάξουμε :

  • Γραφικές παραστάσεις
  • Γεωμετρία
  • Στερεομετρία
  • Στατιστική
GeoGebra-en-Manual

Μπορούμε να κατεβάσουμε το πρόγραμμα από την παρακάτω Link :
https://www.geogebra.org/download

Ένας οδηγός του Geogebra είναι το παρακάτω αρχείο που μπορείτε να το διαβάσετε on-line πατώντας πάνω στο όνομα του αρχείου ή να το κατεβάσετε με το κουμπί Λήψη,

Μπορούμε να δούμε μερικές χαρακτηριστικές εικόνες του λογισμικού Geogebra, από την παρακάτω Συλλογή

Ένα video από το youtube.com που παρουσιάζει το Πυθαγόρειο Θεώρημα με την βοήθεια του Geogebra.

Βιβλία Μαθηματικών

Μπορούμε να βρούμε τα Βιβλία των Μαθηματικών σε Ηλεκτρονική Μορφή, μέσα από την ιστοσελίδα των Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων.

Ας μεταβούμε στο βιβλίο της τάξης μας.

  • Για την Α’ Γυμνασίου είναι εδώ.
  • Για την Β’ Γυμνασίου είναι εδώ.
  • Για την Γ’ Γυμνασίου είναι εδώ.

Καλή περιήγηση στα βιβλία….