Βιβλία Γεωγραφίας

Τα Βιβλία της Γεωγραφίας υπάρχουν σε Ηλεκτρονική Μορφή.

Για την Α’ Γυμνασίου είναι εδώ.

Για την Β’ Γυμνασίου είναι εδώ.

Βοηθητικό πρόγραμμα για την Γεωγραφία

Για το μάθημα της Γεωγραφία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή που μας προσφέρει η Google με το όνομα Χάρτες, όπου μπορούμε να βρούμε αποστάσεις, δορυφορική κάλυψη, συντεταγμένες ενός τόπου και άλλα.

Η εφαρμογή αυτή την βρίσκουμε εδώ.

Βασικές Συναρτήσεις με το Geogebra

Το παρακάτω link Βασικές Συναρτήσεις Ι συνδεόμαστε με το Geogebra για να μελετήσουμε και χρησιμοποιήσουμε ένα έτοιμο αρχείο του Geogebra, πού αφορά τρεις από τις βασικές συναρτήσεις όπως :

  • ευθεία
  • παραβολή
  • υπερβολή

Βασικές Συναρτήσεις Ι

Βιβλία Φυσικής

Τα Βιβλία της Φυσικής υπάρχουν σε Ηλεκτρονική Μορφή.

Για την Α’ Γυμνασίου είναι εδώ.

Για την Β’ Γυμνασίου είναι εδώ.

Για την Γ’ Γυμνασίου είναι εδώ.

Γεωμετρικά σχήματα

Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν τα βασικά Γεωμετρικά σχήματα που πρέπει να έχετε μαζί σας για το μάθημα της Γεωμετρίας.