Γεωμετρικά σχήματα

Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν τα βασικά Γεωμετρικά σχήματα που πρέπει να έχετε μαζί σας για το μάθημα της Γεωμετρίας.