ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α3 4ου ΓΕΛ Νίκαιας 2017-18

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α3 4ου ΓΕΛ  Νίκαιας 2017-18   (Project  Α3)

«Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing).»

 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετασθεί πως η τρισδιάστατη εκτύπωση αλλάξει τους τρόπους παραγωγής υλικών αγαθών. Οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές, και θα τύχουν στατιστικής και ποιοτικής επεξεργασίας. Η ειλικρινής συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα βοηθήσει στην εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων, από  τους  μαθητές  του  Project  Α3.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία  και  για το  χρόνο που θα διαθέσετε !

Non è possibile partecipare al questionario

Non è possibile partecipare al questionario

Desideri collegarti con un account completo?