Νερό, βασική πηγή ζωής

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: << Νερό , βασική πηγή ζωής>>
Διάρκεια Προγράμματος: Δεκέμβριος2017 -Απρίλιος 2018
Δημτικό Σχολείο Παζινού
Σχολ. Έτος : 2017-2018

Σύνολο μαθητών:27
Συντονίστρια: Χαραλαμπίδου Παρασκευή
Εκπαιδευτικοί:  Σιακάτη Αρτεμισία

Κριτήρια επιλογής του θέματος

Η  επιλογή του θέματος << Νερό , βασική πηγή ζωής>>  έγινε καθώς το σύνολο των μαθητών/τριών ζουν σ’ ένα περιβάλλον με έντονο το υδάτινο στοιχείο. Επίσης, το νερό είναι ένα από τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία της ζωής στον πλανήτη μας, η ρύπανση – μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από τις ανθρώπινες δραστηριότητες δημιουργεί κινδύνους τόσο για την υγεία μας όσο και για τη διατήρηση της ίδιας της ζωής στη Γη. Απ’ την άλλη, η κλιματική αλλαγή και η αλόγιστη υπερκατανάλωση οδηγούν σε έντονα φαινόμενα λειψυδρίας και στη χώρα μας. Όλα τα παραπάνω έκαναν επιτακτική την ανάγκη ευαισθητοποίησης των παιδιών, ώστε αφενός να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση και αφετέρου να δραστηριοποιηθούν στην προστασία του φυσικού πλούτου αλλά και της υγείας τους και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση του  νερού στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Στόχοι του Προγράμματος

Οι στόχοι ήταν μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση να συμβάλλουμε στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει το νερό στη ζωή, στη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος, στην οικονομική ανάπτυξη, στην εξέλιξη και στον πολιτισμό ενός τόπου. Να ερμηνεύουν τον «κύκλο του νερού». Να καταγράψουν τις ποικίλες χρήσεις του νερού. Να αναγνωρίσουν τις αιτίες της ρύπανσης και μόλυνσης του νερού. Να ευαισθητοποιηθούν στη λήψη μέτρων για την αποτροπή της ρύπανσης και της μόλυνσης του νερού. Να καλλιεργήσουν στάσεις που οδηγούν στην οικονομία του νερού και στην ορθολογική διαχείρισή του. Να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Εξασφαλίστηκε η διαθεματικότητα , με εμπλεκόμενα πεδία τη Γλώσσα, τα Εικαστικά, τη Φυσική, τα Μαθηματικά, τη Γεωγραφία με ενεργοποίηση όλων των μαθητών. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 5μήνες από τον Δεκέμβριο έως τον Απρίλιο και οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν 27.

Συνεργασίες – Δράσεις

Στα πλαίσια του προγράμματος συνεργαστήκαμε με το ΚΠΕ Βάμου και τη ΔΕΥΑΧ.  Συμμετείχαμε στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΠΕ  Βάμου «Το νερό είναι στοιχείο και στοιχειό» , στη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον υγροβιότοπο της λίμνης της Αγυιάς, όπου οι μαθητές/τριες παρατήρησαν στο πεδίο με κιάλια την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, συμμετείχαν σε βιωματικά παιχνίδια και έκαναν πειράματα με το νερό. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας στην Αθήνα περιηγηθήκαμε στο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας το οποίο υδροδοτείται αυτόνομα από τη θάλασσα και από το βρόχινο νερό, γνωρίζοντας έτσι τις πολλαπλές χρήσεις του νερού. Επισκεφτήκαμε το αντλιοστάσιο της Αγυιάς, οπου οι μαθητές/τριες ξεναγήθηκαν στον χώρο, είδαν τις αντλίες και τις γεωτρήσεις και ενημερώθηκαν για την προέλευση του νερού. Επίσης επισκεφτήκαμε το Δημοτικό Υδραγωγείο στον Αη Γιάννη, ενημερωθήκαμε για την ιστορία της Δεξαμενής, γνωρίσαμε από κοντά τόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας της, όσο και τη χρησιμότητα του υπερσύγχρονου συστήματος αυτοματοποίησης που έχει εγκατασταθεί στους χώρους της, για τον έλεγχο του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Χανίων.

Η μέθοδος υλοποίησης ήταν η μέθοδος project (ομαδοσυνεργατική- βιωματική προσέγγιση) και η διδακτική προσέγγιση ήταν διερευνητική. Οι μαθητές απέκτησαν ομαδοσυνεργατικό πνεύμα και δεξιότητες χρήσιμες για τη υπόλοιπη ζωή τους. Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα έδωσε ευκαιρίες για δράσεις εντός και εκτός σχολείου  και γενικά εμπλούτισε το Πρόγραμμα Μαθημάτων.

20171218_093533 20171218_120803 20171218_104424 20180321_090850 20180321_115249 20180312_120118

You may also like...

Σχολιάστε