Αιτήσεις & Χρήσιμα Έντυπα

All_eikΤμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, Δ/νση Π.Ε. Χανίων

—————————————————————————————————–

Υπόδειγμα Πρακτικού για Υποβολή Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων

Υπόδειγμα Πρακτικού 1

 

Οδηγίες για τα Παραδοτέα Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

F_instructions for sch proj

 

Αίτηση Δέσμευσης Υλικού 

F_Hold_Packets_Library

 

Αίτηση Επίσκεψης Υπευθύνου Σχολ. Δρ/των στη Σχολική Μονάδα

aitisi episkepsis YSD

 

Αίτηση Εγγραφής στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Επικοινωνίας Σχολικών Μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων (CEPELoN)

Local_Networks_Appl

 

Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Υλικού από τη Δανειστική Βιβλιοθήκη του ΤΣΔ

f_Delivery_Protocole