ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΠΗΛΟ

Μπορείτε εδώ να διαβάσετε για τον άργιλο
Διάφορα είδη πηλού

Ο πηλός είναι ένα υλικό που έχουμε χρησιμοποιήσει μαζί με τα παιδιά αρκετές φορές. Φέτος φτιάξαμε μερικά στολίδια με αυτόν, με την διαφορά ότι πειραματιστήκαμε με 2 υλικά κατά κάποιο τρόπο «ασυνήθιστα».

Continue reading «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΠΗΛΟ»