… μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα

Μπες στο πνεύμα των Χριστουγέννων και στείλε στη διεύθυνση tsantzou@gmail.com το υλικό που θα δημιουργήσεις!


ΚΛΑΣΜΑΤΑ 1 (on line μαθήματα)

Ο αριθμός που δηλώνει το μέρος ενός «όλου»  ονομάζεται κλάσμα.

Το κλάσμα σχηματίζεται από δύο φυσικούς αριθμούς, τον αριθμητή και τον παρονομαστή, που χωρίζονται μεταξύ τους από την κλασματική γραμμή.

Το κλάσμα με αριθμητή το 1 λέγεται κλασματική μονάδα.

Πολλές κλασματικές μονάδες μαζί δημιουργούν τους κλασματικούς αριθμούς.

ΚΛΑΣΜΑΤΑ – ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΚΑΙ  ΜΙΚΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΖΩ

Με κλικ πάνω στα πλαίσια του φύλλου εργασίας, συμπλήρωσε τις σωστές απαντήσεις

Στη συνέχεια στείλε την προσπάθειά σου στο e mail μου.


Πώς μετατρέπουμε ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα

Φύλλο εργασίας για τα μαθηματικά της Στ΄τάξης

ΠΩΣ-ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΜΕ-ΕΤΕΡΩΝΥΜΑ-ΚΛΑΣΜΑΤΑ-ΣΕ-ΟΜΩΝΥΜΑ

Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) – Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (ΜΚΔ)

Φύλλα εργασίας για τα μαθηματικά της Στ΄τάξης

ΠΩΣ-ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ-ΤΟ-Ε.Κ.Π

ΠΩΣ-ΤΟΝ-ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ-ΤΟ-ΜΚΔ

Επαναληπτικές ασκήσεις

Επαναληπτικά φύλλα εργασίας για τα πρώτα μαθήματα μαθηματικών στην Στ΄τάξη

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΣΤΟΥΣ-ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΚΕΦ.-1-ΚΕΦ.-13

Παράγοντες – Πολλαπλάσια – Διαιρέτες – Παραγοντοποίηση

Φύλλα εργασίας για τα μαθηματικά της Στ΄τάξης

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ-ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ-ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ-ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ-2

Εξισώσεις

Φύλλα εργασίας για τα μαθηματικά της Στ΄τάξης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΙΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ-ΜΕ-ΑΓΝΩΣΤΟ-ΜΕΙΩΤΕΟ-Ή-ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ-ΜΕ-ΑΓΝΩΣΤΟ-ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ-ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ-ΜΕ-ΑΓΝΩΣΤΟ-ΔΙΑΙΡΕΤΗ-Ή-ΔΙΑΙΡΕΤΕΟ

Δεκαδικοί αριθμοί

Φύλλα εργασίας για τα μαθηματικά της Στ΄τάξης

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΣΤΟΥΣ-ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ

ΟΙ-ΠΡΑΞΕΙΣ-ΣΤΟΥΣ-ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ-ΑΡΙΘΜΟΥΣ

PDF Embedder requires a url attribute