Οκτώ φύλλα εργασίας, που εξηγούν βήμα- βήμα το σκεπτικό των πράξεων, που οδηγεί στη λύση των προβλημάτων και την ολοκληρωμένη απάντησή τους. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-σκέφτομαι-λύνω-απαντώ

Από elekyr