Εμφάνιση 18 Αποτελέσματα
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α΄-ΣΤ΄) διαδραστικά φύλλα εργασίας (Γ΄τάξη) διαδραστικά φύλλα εργασίας (Δ΄ τάξη) διαδραστικά φύλλα εργασίας (Στ΄ τάξη) Μαθηματικά Γ΄Δημοτικού Μαθηματικά Δ΄Δημοτικού Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού

Μέτρηση μήκους

e- Γ2 τάξη μας e- Δ΄τάξη e- Στ τάξη μας Γλώσσα Γ΄Δημοτικού Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού Γλώσσα Στ΄ Δημοτικού διαδραστικά φύλλα εργασίας (Γ΄τάξη) διαδραστικά φύλλα εργασίας (Δ΄ τάξη) διαδραστικά φύλλα εργασίας (Στ΄ τάξη)

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

e- Γ2 τάξη μας ανακοινώσεις Γ΄ τάξη ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α΄-ΣΤ΄) διαδραστικά φύλλα εργασίας (Γ΄τάξη) εκπαιδευτικά βίντεο

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ Συμπληρώστε on line το λεύκωμα και στείλτε μου τις αναμνήσεις σας και τις ευχές σας! Δείτε το λεύκωμα ως pdf και κατεβάστε το στον υπολογιστή σας. ΑΡΧΕΙΟ PDF ΛΗΨΗ

e- Γ2 τάξη μας Γ΄ τάξη ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α΄-ΣΤ΄) εκπαιδευτικό υλικό

Δραστηριότητες γλώσσας και μαθηματικών (17 & 18/6)

ΓΛΩΣΣΑ 15η ΕΝΟΤΗΤΑ: Του κόσμου το ψωμί – «Το ψωμί (Γ. Δροσίνης)» ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1. Η κλίση των ουσιαστικών 2. Τα επίθετα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κάθετη διαίρεση_1

e- Γ2 τάξη μας Γ΄ τάξη ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α΄-ΣΤ΄) διαδραστικά φύλλα εργασίας (Γ΄τάξη) εκπαιδευτικό υλικό

Παιχνίδια και φύλλα εργασίας (pdf και διαδραστικά) στους δεκαδικούς αριθμούς

Παιχνίδια στο LearningApps ΔΙΑΒΑΖΩ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΓΡΑΦΩ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΘΜΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΞΙΑ ΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( PDF και LIVEWORKSHEETS) ΠΡΟΣΘΕΤΩ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΩ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΡΧΕΙΟ PDF ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LIVEWORKSHEETS ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΡΧΕΙΟ PDF ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LIVEWORKSHEETS

Γ΄ τάξη εκπαιδευτικό υλικό Μαθηματικά Γ΄Δημοτικού

ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (Γ΄Δημοτικού)

Οκτώ φύλλα εργασίας που εισάγουν με απλό τρόπο τους μικρούς/ες μαθητές/τριες στις έννοιες δεκαδικό κλάσμα και δεκαδικός αριθμός. Οι μικροί/ές μαθητές/τριες δημιουργούν  δεκαδικά κλάσματα και τα εκφράζουν ως δεκαδικούς αριθμούς. Διαβάζουν, γράφουν και συγκρίνουν δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς.

Γ΄ τάξη Μαθηματικά Γ΄Δημοτικού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Πέντε φύλλα εργασίας που δίνουν τη δυνατότητα στους μικρούς/ες μαθητές/τριες της Γ΄Δημοτικού, κόβοντας, κολλώντας και  συγκρίνοντας τμήματα γεωμετρικών σχημάτων, που αντιπροσωπεύουν την ακέραια μονάδα, να κατανοήσουν τις έννοιες κλασματική μονάδα και κλασματικός αριθμός. Να δημιουργήσουν, να διαβάσουν και να συγκρίνουν τα δικά τους κλάσματα (μονάδες ή αριθμούς).