Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να κάνουν μία στατιστική έρευνα. Στόχος του βιβλίου είναι η περιγραφή των σταδίων μίας στατιστικής έρευνας από τη δειγματοληψία έως και τη καταγραφή των αποτελεσμάτων της στατιστικής δοκιμασίας. Το βιβλίο περιέχει ένα μέρος του βιβλίου ?Στατιστική με το OpenOffice? που δημοσιεύθηκε το 2008 με άδεια χρήσης GNU GPL, και ένα μέρος από σημειώσεις που είχαν γραφεί για την υποστήριξη του μαθήματος της Στατιστικής στο ΙΕΚ Ξάνθης (διαθέσιμες εδώ). Η περαιτέρω πρωτοτυπία του παρόντος βιβλίου είναι πως για κάθε ένα στατιστικό μέτρο που περιγράφεται ή για κάθε στατιστική μέθοδο που προτείνεται υπάρχει περιγραφή του τρόπου με τον οποίο μπορεί να υπολογίσει το μέτρο ή να υλοποιήσει τη διαδικασία με το λογιστικό φύλλο Calc (OpenOffice.org ή LibreOffice) αλλά και με το R ? Project.

Λήψη του βιβλίου

Οι σημειώσεις Στατιστικής για το ΙΕΚ που καλύπτουν την ύλη του μαθήματος για τις περισσότερες (όλες;) ειδικότητες είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:

Σημειώσεις Στατιστικής Ι (για το πρώτο εξάμηνο)

Σημειώσεις Στατιστική ΙΙ (για το δεύτερο εξάμηνο)

Υποκατηγορίες

Άρθρα που αφορούν τη γλώσσα R. Ειδικότερα, στην κατηγορία αυτή θα βρίσκονται οι εντολές που παρουσιάζονται στις παραγράφους του βιβλίου "Στατιστική ανάλυση με τη γλώσσα R"