Μία μετατροπή που απαιτείται συχνά σε αρχεία υποτίτλων είναι η αλλαγή της κωδικοποίησης από ANSI σε UTF - 8.

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο τρόποι για να γίνει αυτό στο Linux. Ο πρώτος είναι με την εντολή

iconv -f iso-8859-7 -t utf8 subtitles.srt > subtitles_UTF8.srt,

ενώ ο δεύτερος τρόπος είναι η εγκατάσταση του WINE στο σύστημά και μετά η χρήση του MS Notepad για άνοιγμα και μετατροπή της κωδικοποίησης επιλέγοντας Save As....

Μία πολύ καλή λύση για το Linux είναι το youtube-dl.

1. Εγκατάσταση με sudo apt-get install youtube-dl
2. Χρήση: Σε ένα τερματικό δίνεις την εντολή youtube-dl <Διεύθυνση του video όπως αυτό εμφανίζεται στο φυλλομετρητή>.sudo apt-get install youtube-dl
3. Το αρχείο flv ή mp4 αποθηκεύεται στο φάκελο του χρήστη home/username (όπου username το εκάστοτε όνομα χρήστη)