Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024
9:25:14 μ.μ.

 

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

 

Σχολείων 2, 61400
Τηλ. 2343032042
Fax: 2343032997
mail@lyk-axioup.kil.sch.gr

 

1η  Ώρα

8:00 - 8:45

διάλειμμα

8:45 - 8:50

2η  Ώρα

8:50 - 9:35

διάλειμμα

9:35 - 9:45

3η  Ώρα

9:45 - 10:30

διάλειμμα

10:30- 10:40

4η  Ώρα

10:40 - 11:25

διάλειμμα

11:25 - 11:30

5η  Ώρα

11:30 - 12:10

διάλειμμα

12:10 - 12:20

6η  Ώρα

12:20 - 13:00

διάλειμμα

13:00 - 13:05

7η  Ώρα

13:05 - 13:45