Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Μενού Επεξεργασία

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
  Μενού Αρχείο
  Μενού Επεξεργασία
     Αναίρεση
     Ακύρωση αναίρεσης
     Διαγραφή
    Επιλογή όλων
    Επιλογή Τρέχουσαςστρώσης
    Επιλογή Επόμενης στρώσης
    Επιλογή Προηγούμενης στρώσης
     Σχέδιο στη μνήμη
     Ιδιότητες…
  Μενού Προβολή
  Μενού Επιλογές
  Μενού Εργαλεία
  Μενού Παράθυρο
  Μενού Βοήθεια
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Μενού Επεξεργασία

Σχετικές συνδέσεις

Στοιχεία Μενού
 Αναίρεση
 Ακύρωση αναίρεσης
 Διαγραφή
Επιλογή όλων
Επιλογή Τρέχουσαςστρώσης
Επιλογή Επόμενης στρώσης
Επιλογή Προηγούμενης στρώσης
 Σχέδιο στη μνήμη
 Ιδιότητες…