Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
  Πολλαπλές προβολές για τα Μαθηματικά Αντικείμενα
  Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο για την Εκμάθηση και την Διδασκαλία των Μαθηματικών
  Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο Παρουσίασης
  Το GeoGebra ως Εργαλείο Δημιουργίας
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

               Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;

Το πρόγραμμα GeoGebra, είναι ένα δυναμικό μαθηματικό λογισμικό που συνδυάζει Γεωμετρία, Άλγεβρα και λογισμό. Αναπτύσσεται από τον Markus Hohenwarter και από μια διεθνή ομάδα προγραμματιστών , για εκείνους που μαθαίνουν και διδάσκουν  μαθηματικά στα σχολεία.

 

Σχετικές συνδέσεις

Πολλαπλές προβολές για τα Μαθηματικά Αντικείμενα
Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο για την Εκμάθηση και την Διδασκαλία των Μαθηματικών
Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο Παρουσίασης
Το GeoGebra ως Εργαλείο Δημιουργίας