Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Εισαγωγή Αλγεβρικών

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Εισαγωγή Αλγεβρικών

 

Σχετικές συνδέσεις
Γενικές σημειώσεις
Άμεση Εισαγωγή
Εντολές