Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Εισαγωγή Γεωμετρικών

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Εργαλεία κατασκευής
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Εισαγωγή Γεωμετρικών

 

Σχετικές συνδέσεις
Γενικές σημειώσεις
Εργαλεία κατασκευής