Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Κεφάλαιο 1

Δεδομένα και Πληροφορίες Δεδομένα Οργανωμένα σε Αρχεία Σύστημα Βάσεων Δεδομένων Αρχιτεκτονικών των ΣΔΒΔ

Κεφάλαιο 2

Εννοιολογική Αναπαράσταση Δεδομένων

Κεφάλαιο 4

Βασικές έννοιες του μοντέλου Οντοτήτων Συσχετίσεων Διαμόρφωση του διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων? Λογικός σχεδιασμός μιας Βάσης Δεδομένων?

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Εννοιολογική Αναπαράσταση Δεδομένων

Οντότητα (entity) είναι κάθε αντικείμενο, πρόσωπο, γεγονός, κατάσταση ή και αφηρημένη έννοια που προσδιορίζεται από την ανεξάρτητη ύπαρξή του. Είναι, δηλαδή, κάτι που υπάρχει, μπορούμε να το διακρίνουμε και ενδιαφερόμαστε να συλλέξουμε πληροφορίες γι' αυτό.

Στο σχεσιακό μοντέλο που χρησιμοποιούμε εμείς η οντότητα αναπαριστάται με πίνακα.

 • Σε μια βάση δεδομένων ενός σχολείου, οντότητες μπορεί να είναι οι μαθητές, οι καθηγητές, η σχολική τάξη κ.α.
 • Σε μια βάση δεδομένων ενός καταστήματος, οντότητες μπορεί να είναι οι πελάτες, τα προϊόντα, οι εργαζόμενοι κ.α.

Ιδιότητες ή χαρακτηριστικά οντοτήτων (attributes) είναι τα συστατικά στοιχεία που περιγράφουν μία οντότητα. Οι ιδιότητες μίας οντότητας χρησιμεύουν στο να διαφοροποιούνται μεταξύ τους τα "στοιχεία" (δηλαδή, τα πρόσωπα, τα πράγματα, τα γεγονότα, οι καταστάσεις κτλ) τα οποία ανήκουν την οντότητα.

Στο σχεσιακό μοντέλο οι ιδιότητες είναι οι στήλες (ή αλλιώς πεδία) στον πίνακα της οντότητας.

 • Η οντότητα μαθητής μπορεί να έχει ως ιδιότητες:
  • αριθμό μητρώου
  • επώνυμο, όνομα
  • τάξη
  • έτος γέννησης κτλ

Ζητάμε από τους μαθητές να κατονομάσουν οντότητες, π.χ. από το χώρο που βρίσκονται. Τέτοιες μπορεί να είναι:

 • Τάξη
 • Θρανίο
 • Μαθητής
 • Καθηγητής
 • Σχολείο
 • Βιβλίο, κ.α.

Όσα λένε τα καταγράφουμε στον πίνακα και στη συνέχεια τα εντάσσουμε στις κατηγορίες που αναφέρει ο ορισμός: αντικείμενο, πρόσωπο, γεγονός, κατάσταση, αφηρημένη έννοια.

Στη συνέχεια για όσες από τις οντότητες θέλουμε ζητάμε από τα παιδιά να βρουν ιδιότητες. Αφού έχουν διδαχθεί τις κατηγορίες των πεδίων, ζητάμε για κάθε ιδιότητα να κατονομάσουν την κατηγορίας της (αλφαριθμητικό, αριθμητικό, λογικό, δυαδικό, ημερομηνία, σημειώσεων).

Πρωτεύον κλειδί (primary key) είναι ένα πεδίο ή ένα σύνολο πεδίων που η τιμή του ή ο συνδυασμός των τιμών τους κάνουν κάθε εγγραφή της οντότητας μοναδική. Δηλαδή, το πρωτεύον κλειδί έχει διαφορετική τιμή για κάθε γραμμή ενός πίνακα και δεν μπορεί ποτέ να πάρει τιμή μηδενική ή κενό (null).

Ζητάμε από τα παιδιά για στις οντότητες όπου έχουμε βρει ιδιότητες να εντοπίσουν ποια ή ποιος συνδυασμός τους μπορεί να γίνει πρωτεύον κλειδί. Εξηγούμε ότι είναι καλή τακτική να έχουμε μία ιδιότητα ως πρωτεύον κλειδί. Αν καμία δεν μπορεί να είναι μοναδική τότε προσθέτουμε εμείς μία η οποία συνήθως είναι ένας αύξων ακέραιος αριθμός.

Τελευταία ενημέρωση: 13-11-2008 (20:27)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης