Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Βασικές Έννοιες

Μεταβλητή - Έκφραση Δομή Ακολουθίας Δομή Επιλογής Δομή Επανάληψης

Αναπαράσταση Αλγορίθμων

Διάγραμμα Ροής

Πίνακας Τιμών

Πίνακες

Μονοδιάστατοι Δισδιάστατοι Πολυδιάστατοι Αναζήτηση Ταξινόμηση Στοίβα Ουρά

Υποπρογράμματα

Συναρτήσεις Διαδικασίες Σχετικά με τις παράμετρους

Δυναμικές Δομές

Λίστες Δέντρα Γράφοι

Στους πίνακες, γενικά, συναντάμε κάποιες βασικές λειτουργίες που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Για παράδειγμα το άθροισμα μίας γραμμή ή μίας στήλης, η εύρεση ελαχίστου, η απόδοση αρχικών τιμών είναι μερικές από αυτές.

Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται αυτές οι βασικές λειτουργίες αποκομένες από τον υπόλοιπο κώδικα που μπορεί να ανήκουν. Αυτό γίνεται για να εστιάσουμε στη συγκεκριμένη μόνο λειτουργία. Οι τεχνικές αυτές είναι είναι απαραίτητο να τις κατέχουμε έτσι ώστε να μην προβληματιζόμαστε σε κάθε άσκηση πως θα κάνω, π.χ. την εύρεση μεγίστου.

Παρατήρηση: Σε όλα τα παραδείγματα και τις ασκήσεις που θα βρείτε δεν γίνεται έλεγχος στα δεδομένα εισόδου, δηλαδή, αν θεωρούμε ότι ο πίνακας είναι ακεραίων δεν γίνεται έλεγχος στις τιμές που δίνει ο χρήστης αν είναι ακέραιες. Στις ασκήσεις θα συναντήσουμε περιπτώσεις όπου αυτό ζητείται και εκεί θα κάνουμε τους απαραίτητους ελέγχους.

Τελευταία ενημέρωση: 30-01-2008 (15:47)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης