Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Νοημοσύνη

Οι οχτώ τύποι του Gardner Τριαρχική φύση του Sternberg

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Η θεωρία για την τριαρχική φύση της Νοημοσύνης του R. Sternberg

Η θεωρία αυτή διακρίνει τη νοημοσύνη σε αναλυτική, δημιουργική και πρακτική. Η τριαρχική νοημοσύνη εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, όπως και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Βρίσκει επίσης εφαρμογή και στη διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων. Η εξοικείωση των μαθητών διευκολύνεται με την κατασκευή ενός τρίχρωμου δίσκου που ονομάζεται, «Δίσκος της Δράσης». Κάθε χρώμα του δίσκου αντιστοιχεί σε ένα είδος νοημοσύνης. Έτσι:

  • το μπλε αντιστοιχεί στην αναλυτική σκέψη,
  • το κόκκινο στη δημιουργική σκέψη και
  • το πράσινο στην πρακτική σκέψη.

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί την αντιστοιχία δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων με κάθε είδος νοημοσύνης και ζητά από τους μαθητές να αναγνωρίσουν με ποια σκέψη εργάστηκαν και να προσδιορίσουν τη χρωματική της ένδειξη. Η διαδικασία αυτή ενισχύει τις μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών στο βαθμό που κάθε φορά που ξεκινούν μια νέα δραστηριότητα επιλέγουν τη χρωματική ένδειξη που αντιστοιχεί σε ένα είδος σκέψης και σε ένα φάσμα δράσεων (Sternberg 1997, Grigorenko 2000).

Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2008 (16:10)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης