Διάθλαση και ολική ανάκλαση

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • μία ακτίνα μονοχρωματικού φωτός που "πέφτει" με επιλεγόμενη γωνία πρόσπτωσης, και κινείται μεταξύ 2 οπτικών μέσων (μεταβλητού n)
  • την διαθλώμενη

υπολογίζει

  • την γωνία διάθλασης (όταν υπάρχει η διαθλώμενη)
  • την κρίσιμη γωνία (όταν η ακτίνα κινείται από πυκνό προς αραιό οπτικό μέσο)

προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες