Μύθοι του Αισώπου : Η Αφροδίτη και η Γάτα
Η γάτα και η Αφροδίτη
Γαλῆ ἐρασθεῖσα νεανίσκου εὐπρεποῦς ηὔξατο τῇ Ἀφροδίτῃ ὅπως αὐτὴν μεταμορφώσῃ εἰς γυναῖκα. Καὶ ἡ θεὸς ἐλεήσασα αὐτῆς τὸ πάθος μετετύπωσεν αὐτὴν εἰς κόρην εὐειδῆ, καὶ οὕτως ὁ νεανίσκος θεασάμενος αὐτὴν καὶ ἐρασθεὶς οἴκαδε ὡς ἑαυτὸν ἀπήγαγε.
Καθημένων δὲ αὐτῶν ἐν τῷ θαλάμῳ, ἡ Ἀφροδίτη γνῶναι βουλομένη εἰ μεταβαλοῦσα τὸ σῶμα ἡ γαλῆ καὶ τὸν τρόπον ἤλλαξε, μῦν εἰς τὸ μέσον καθῆκεν. Ἡ δὲ ἐπιλαθομένη τῶν παρόντων ἐξαναστᾶσα ἀπὸ τῆς κοίτης τὸν μῦν ἐδίωκε καταφαγεῖν θέλουσα. Καὶ ἡ θεὸς ἀγανακτήσασα κατ᾿ αὐτῆς πάλιν αὐτὴν εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν ἀποκατέστησεν.
Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων αἱ φύσεις πονηροί, κἂν φύσιν ἀλλάξωσι, τὸν γοῦν τρόπον οὐ μεταβάλλονται.
Μια γάτα αγάπησε ένα νεαρό και κομψό αγόρι και ευχήθηκε στην Αφροδίτη να τη μεταμορφώσει σε γυναίκα. Και η θεά συμπόνεσε το πάθος της και τη μεταμόρφωσε σε όμορφη κόρη. Κι έτσι το νέο αγόρι, όταν την είδε, την αγάπησε και την απήγαγε.
Καθώς καθόντουσαν μέσα στο δωμάτιο, η Αφροδίτη θέλοντας να μάθει αν η γάτα, αφού άλλαξε το σώμα της, άλλαξε και τη συμπεριφορά της, άφησε στη μέση του δωματίου ένα ποντίκι. Χωρίς να το πάρουν είδηση οι παρευρισκόμενοι (η γάτα) σηκώθηκε όρθια από το κρεβάτι της κι άρχισε να κυνηγάει το ποντίκι θέλοντας να το φάει. Τότε και η θεά αγανάκτησε τόσο πολύ μαζί της και την έκανε πάλι όπως ήταν παλιά.
Έτσι και οι άνθρωποι, από τη φύση τους είναι πονηροί, ακόμη κι αν αλλάξουν την εμφάνισή τους δεν μπορούν ν' αλλάξουν τον τρόπο που φέρονται.