Εκπαιδευτικές εργασίες

Σχολικό Έτος 2013-2014

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

Εισάγετε όλες τις εργασίες των μαθητών του σχολείου σας για το σχολικό έτος 2013-2014, επιλέγοντας την κατάλληλη θεματική ενότητα από το μενού αριστερά.

Σχολική εργασία 2 στο μάθημα 1

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

Εργασία "Δεύτερη".

Οι μαθητές δημιουργούν.....

Σχολική εργασία 1 στο μάθημα 1

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

Εργασία "Πρώτη".

Οι μαθητές δημιουργούν.....

Σχολική εργασία 2 στο μάθημα 2

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

Εργασία Δεύτερη.

Οι μαθητές δημιουργούν.....

Σχολική εργασία 1 στο μάθημα 2

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

Εργασία "πρώτη".

Οι μαθητές δημιουργούν.....

Σχολικό Έτος 2014-2015

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

Εισάγετε όλες τις εργασίες των μαθητών του σχολείου σας για το σχολικό έτος 2014-2015, επιλέγοντας την κατάλληλη θεματική ενότητα από το μενού αριστερά.

Χριστούγεννα και Παλαιά Διαθήκη

video

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/b2bfTOWq6RENUNOQeKqeTHrM/y2SYrRIPdJPGbDWQO3vawJkV

Σχολική εργασία 2 στο μάθημα 1

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

 

Εργασία "Δεύτερη".

Οι μαθητές δημιουργούν.....

Σχολική εργασία 1 στο μάθημα 1

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

Εργασία "Πρώτη".

Οι μαθητές δημιουργούν.....

Σχολική εργασία 2 στο μάθημα 2

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

 

Εργασία "Δεύτερη".

Οι μαθητές δημιουργούν.....

Σχολική εργασία 1 στο μάθημα 2

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

 

Εργασία "πρώτη".

Οι μαθητές δημιουργούν.....

Υποκατηγορίες

 • Σχολικό Έτος 2013-2014
  Καταμέτρηση Άρθρων:
  5
 • Σχολικό Έτος 2014-2015

  Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.

  Εδώ μπορείτε να τοποθετήσετε τις εργασίες πο έχουν εκπονηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς από τους μαθητές.

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  6