Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

Ο υμνολογικός πλούτος της εορτής των Χριστουγέννων

του Λ?μπρου Σκ?ντζου, Θεολ?γου

Ο υμνολογικ?ς θησαυρ?ς της Ορθοδ?ξου Εκκλησ?ας μας είναι κατ? γενικ? ομολογ?α ανεπαν?ληπτος. Μεγ?λοι Πατ?ρες της Εκκλησίας μας αναδε?χθηκαν ταυτ?χρονα και σπουδα?οι ποιητ?ς. Περισσ?τεροι απ? πεν?ντα χιλι?δες υμνογραφικ? αριστουργ?ματα κοσμούν την πολυπο?κιλη λατρε?α μας. Αυτ? είναι αναμφ?βολα προϊ?ντα βαθιάς π?στεως και υγιούς θρησκευτικ?τητας, γν?σια αναθ?ματα της ψυχής στην Εκκλησία.

Ιδιαίτερα οι ιερο? υμνογρ?φοι επιστρ?τευσαν όλη την ποιητικ? τους έμπνευση για να κοσμ?σουν με ύμνους άφθαστης τελει?τητας τις μεγ?λες εορτ?ς του ενιαυτού. Πλήθος επ?νυμοι και αν?νυμοι υμνογρ?φοι απ?δωσαν με τους ύμνους τους τ?λεια τα σωτ?ρια νο?ματα των εορτών αυτών. Το γεγον?ς αυτ?, τον τελευταίο καιρ?, έγινε αντικε?μενο μελ?της ακ?μα και απ? ετερ?δοξους μελετητ?ς.
Η μεγ?λη εορτ? των Χριστουγ?ννων, την οπο?α θα εορτ?σει για μια ακ?μα φορ? η Χριστιανοσ?νη με λαμπρ?τητα, έχει εμπλουτισθεί με θαυμ?σιους ύμνους απ? επ?νυμους και αν?νυμους υμνογρ?φους, οι οποίοι μ?σω αυτών προσπ?θησαν και απ?δωσαν με επιτυχ?α το μεγ?λο και απεριν?ητο γεγον?ς της Θε?ας Ενανθρωπ?σεως. Στο μικρ? αυτ? κε?μενο θα κ?νουμε μια σ?ντομη μνε?α αυτής της υμνογραφ?ας των ιερών ακολουθιών των Χριστουγ?ννων, ως εισαγωγή των πιστών στη μεγ?λη και σωτ?ρια αυτ? εορτ?.

Περισσότερα...
 

Συνοδοιπόροι με τους σοφούς μάγους της ανατολής Προσκυνητές του θαύματος στη Βηθλεέμ

 

Στα μεγάλα και σπουδαία γεγονότα που εορτάζουμε τα Χριστούγεννα, ανάμεσα σ? εκείνους που από τους πρώτους αξιώθηκαν να προσκυνήσουν το θείο Βρέφος, μετά την Μητέρα του Υπεραγία Θεοτόκο, μετά τον μνήστορα Ιωσήφ, τον προστάτη της Μητέρας και του Βρέφους, μετά τους απλοϊκούς ποιμένες που έβοσκαν τα πρόβατά τους στα περίχωρα της Βηθλεέμ, έρχονται στον νεογέννητο Κύριο, ως εκπρόσωποι όλης της ανθρωπότητος, που μέσα από τους αιώνες προσδοκά τον εναθρωπήσαντα Σωτήρα, οι σοφοί Μάγοι εξ Ανατολών.
Οι Μάγοι αναφέρονται στη διήγηση του ευαγγελιστή Ματθαίου, στο β΄κεφάλαιο του ευαγγελίου του. Πολλές και ενδιαφέρουσες επιστημονικές θεωρίες ανεπτύχθησαν, ήδη από τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, γύρω από το γεγονός της προσκυνήσεως των Μάγων, οι οποίοι διήνυσαν μία πολύ μεγάλη απόσταση, χρονοβόρα, με πολλούς κινδύνους και περιπέτειες.
Στη Δύση η λέξη «μάγος» χρησιμοποιήθηκε πάντοτε με κακή και αρνητική σημασία, δηλώνοντας τον απατεώνα και τον αγύρτη, ή τον άνθρωπο που συμμάχησε με τον διάβολο και με σατανικούς κυριολεκτικά τρόπους προσπαθεί να επιφέρει κακό και συμφορά στους συνανθρώπους του. Στην Ανατολή η λέξη «μάγος» δεν είχε πάντα κακή σημασία. Κατά τον μεγάλο ιστορικό της αρχαιότητος Ηρόδοτο οι μάγοι ήσαν ιδιαίτερο ιερατικό γένος των Μήδων και αργότερα των Περσών. Ο Ζωροάστρης και ο Ναβουχοδονόσωρ τους αναγνωρίζουν και τους τιμούν. Κατά μία ερμηνεία η λέξη «μάγος» ενδεχομένως προέρχεται από την ιρανική λέξη «magus» ή από την ασσυριακή διάλεκτο ή ακόμη και να είναι ελληνική και να πρόκειται για παραφθορά της λέξης «μέγας». Στην Ανατολή ?και κατά την αρχαιότητα- η λέξη σημαίνει πολλά και διαφορετικά, σημαίνει τον σοφό, τον διδάσκαλο, τον ιατρό, τον μελετητή των ιερών γραφών αλλά και των φαινομένων της κτίσης, τον αστρονόμο μελετητή του ουρανού, τον γνώστη των θρησκευτικών και φιλοσοφικών επιστημών, στην παρακμή του σημαίνει ακόμη και τον μάντη, τον ασχολούμενο με αποκρυφιστικές τέχνες ή τον ερμηνευτή των ονείρων.

Περισσότερα...
 

Η Αγία οσιοπαρθενομάρτυς Ευγενία

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 

Η μελέτη των βίων των Αγίων εμπνέει εν­θουσιασμό, σταθεροποιεί την πίστη στην αγιότητα και τη δύναμη της Πίστεώς μας, προτρέπει σε μίμηση, διδάσκει, υψώνει στα ουράνια, δημιουργεί αγία ατμόσφαιρα.

Τα θαυμαστά κατορθώματα των αγίων φαίνονται απίθανα, όταν εξετάζονται με τα ό­ρια της ανθρώπινης δυνάμεως, αλλά δεν εί­ναι απίθανα για την παντοδυναμία του Θεού, γιατί Εκείνος ενισχύει τους Αγίους. Η μελέ­τη των βίων των Αγίων προκαλεί τα ωραιό­τερα συναισθήματα, φέρνει δάκρυα κατανύξεως. Μας κάνει να στεκόμαστε με θαυμα­σμό μπροστά στις θυσίες και στην αυταπάρ­νηση των μεγάλων αυτών ανθρώπων και να καταλαβαίνουμε τη μικρότητά μας. Το παρά­δειγμά τους, ατίμητο διαμάντι, ακτινοβολεί πάντοτε στο δρόμο της ζωής μας. Και το όνομά τους μόνο, όσες φορές το προφέρου­με, γλυκαίνει τους πόνους μας και μας τονώ­νει.

Όποιος μαθαίνει τις λεπτομέρειες της ζωής τους, εφοδιάζεται με φως, που φωτίζει το δρόμο του, προμηθεύεται Φτερά για να πετά σε ύψη, βάλσαμο αντλεί για να γλυκαί­νη τους πόνους του.

Η απεικόνιση των θαρραλέων μορφών της πίστεως μας δίνει μεγάλη δύναμη και μας ενισχύει την ευλάβεια και τον θαυμασμό μας για το πως μορφώνει η πίστη τον αδύναμο άνθρωπο και τον κάνει ήρωα, έτοιμο να θυ­σιαστή για την δόξα του Θεού!
      

Περισσότερα...
 

Θεία Λειτουργία: έργον του λαού του Θεού

 

potirio_jpgΌταν ένας απλούς χριστιαν?ς λέει: Εκκλησιάζομαι ή πηγαίνω στην θεία Λειτουργία, εννοεί, κατ? κανόνα, ότι πηγαίνει στον Να? και παρακολουθεί το μυστήριο της θείας Λειτουργίας. Όμως η θεία Λειτουργία δεν είναι ένα θέαμα που παρακολουθούμε απλώς, ούτε μία ακρόαση ύμνων και αναγνώσεων που ακούμε. Είναι ένα έργο θεϊκ? το οποίο τελεί ο ιερε?ς του Θεού μαζ? με τον λα?ν του Θεού. Η ίδια η λέξη Λειτουργία σημαίνει: λαού (λε?τος =λα?ς) έργον. Επομένως, πηγαίνω στον Να? για την θεία Λειτουργία σημαίνει : Πηγαίνω στον Να? και συμμετέχω στην τέλεση της θείας Λειτουργίας. Πηγαίνω στον Να? για να εργασθώ έργον θείον. Και αυτ? το έργον είναι η δοξολογία και ευχαριστία του Θεού για την δωρε? της απείρου αγάπης Του.

Τα τελούμενα στην θεία Λειτουργία φανερώνουν ότι ο λα?ς του Θεού συμμετέχει στην τέλεσή της. Η προσφορ? των δώρων που πρόκειται να αγιασθούν, η ψαλμωδία και οι κοιν?ς δεήσεις, η συμμετοχ? των πιστών στην Τράπεζα του Κυρίου, όλα μας διδάσκουν ότι η θεία Λειτουργία είναι έργο ολοκλήρου του Σώματος της Εκκλησίας, του Σώματος τού Χριστού. Για την αγία μας Εκκλησία είναι αδιανόητη η τέλεση της θείας Λειτουργίας χωρ?ς την συμμετοχ? έστω και εν?ς μόνον πιστού ή χωρ?ς να κοινωνήσει έστω και ένας μόνον πιστός. Ας δούμε όμως τους τρόπους με τους οποίους ο πιστ?ς συμμετέχει στην τέλεση της θείας Λειτουργίας.

Περισσότερα...
 

ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ;

 

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

"ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ"

 

Δημοσιεύθηκε στις 27 Μαρτίου 2012

Σε αποκαλύψεις προβαίνει ο έγκριτος δημοσιογράφος-οικονομολόγος κ. Δημήτρης Καψάλας. Όλη η αλήθεια για το παρόν της χώρας μας, για το μέλλον που μας ετοιμάζουν. Όλα αυτά που δεν ξέρουμε, γιατί κανείς δεν φρόντισε να μας ενημερώσει.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ & ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Τ.Κ. 68200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013-2014

  

Α΄ Κατηχητικά σχολεία

  1. Κατηχητικό Σχολείο δημοτικού γίνεται κάθε Παρασκευή, από τις 14.00? μέχρι τις 15.00?, στο αρχονταρίκι.
  2. Κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής κυριών γίνεται κάθε Παρασκευή, από τις 16.00? μέχρι τις 17.00?, στο αρχονταρίκι. 

Β΄ Σεμινάρια ορθοδόξου πίστεως και λατρείας

  1. Σεμινάρια ορθοδόξου πίστεως και λατρείας γίνονται κάθε Τρίτη, από τις 17.00? μέχρι τις 19.00?, στον Ιερό Ναό. Των σεμιναρίων προηγείται πάντα παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

Γ΄ Εκμάθηση εκκλησιαστικών ? Βυζαντινών ύμνων

  1. Εκμάθηση εκκλησιαστικών ? βυζαντινών ύμνων γίνεται κάθε Πέμπτη, από τις 20.00? μέχρι τις 21.00? στο αρχονταρίκι, για κυρίους και κυρίες.

 Δ΄ Εξομολόγηση

  1. Το μυστήριο της εξομολόγησης γίνεται κάθε Πέμπτη και Σάββατο από τις 17.00΄ μέχρι τις 20.00΄ στο εξομολογητήριο.

 Πρωτοπρεσβύτερος

τ.σ.υ.

 Π. Αθανάσιος Δανάκης

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 51 52 53 54 55 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF2962.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 164942

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 3 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting