Εισαγωγή

 


Εξελίξεις στη Διδακτική και στις Νέες Τεχνολογίες


Στο μέλλον θα υπάρχουν ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για να μαθαίνουμε...
μέσω του Διαδικτύου, με το Διαδίκτυο και από το Διαδίκτυο
 
Στην καθημερινή μας διδασκαλία χρησιμοποιούμε διάφορες στρατηγικές για την ενίσχυση του παιδαγωγικού μας έργου. Η είσοδος των Νέων Τεχνολογιών στον χώρο της εκπαίδευσης σηματοδότησε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και τον ρόλο μας στη σχολική τάξη.
Αρχικά η είσοδος των Νέων Τεχνολογιών δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές στο παραδοσιακό, δασκαλοκεντρικό σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν τις Νέες Τεχνολογίες για να κάνουν την παράδοση του μαθήματος πιο ελκυστική (π.χ. με τη χρήση κάποιων παρουσιάσεων) ή την αξιολόγηση λιγότερο πιεστική (π.χ. με τη χρήση online ερωτηματολογίων). Ουσιαστικά δεν είχαμε κάποιες αλλαγές αλλά, αντίθετα, ενίσχυση των παραδεδομένων τρόπων διδασκαλίας και μάθησης...
Οι εξελίξεις, όμως, ήταν καταλυτικές, τόσο στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών, όσο και στη διδακτική. Αν εξετάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στη διδακτική θα διαπιστώσουμε:
• νέα παιδαγωγικά μοντέλα,
• νέα επικοινωνιακά μοντέλα,
• νέα εργαλεία,
• νέες τεχνικές.

Σε αυτή την ενότητα θα δούμε ότι πολλές εξελίξεις στη διδασκαλία και μάθηση συνδυάζουν τεχνικές, διδακτικές και συνεργατικές καινοτομίες. Πολλές φορές, άλλωστε, όλα αυτά συμβαδίζουν...

Εικονίδιο Ερώτησης ε-Μηχανής Είναι χρήσιμες αυτές οι εξελίξεις;
Πιστεύετε ότι αυτές οι εξελίξεις στη διδασκαλία και μάθηση είναι χρήσιμες για εσάς;
  
Φυσικά και είναι!
Σε καμία περίπτωση!
Δεν είμαι ακόμη σίγουρος /η.

Αφού έχετε απαντήσει ήδη στο εάν θεωρείτε χρήσιμες ή όχι τις Νέες Τεχνολογίες, δείτε ένα μήνυμα που μας στέλνουν οι μαθητές...

 

Εικονίδιο ε-Μηχανής Περιεχόμενο της μαθησιακής ενότητας

Η ενότητα αυτή χωρίζεται στις παρακάτω υπο-ενότητες:

  • Web 2.0 Μια σύντομη παρέκβαση
  • Η ιστορία των ιστολογίων και το προφίλ των χρηστών
  • Τι είναι το ιστολόγιο;
  • Εκπαιδευτικά ιστολόγια (ακολουθήστε τα βήματα)

1. Κάντε επιλογές...

2. Βάλτε κανόνες...

3. Πρόσβαση

4. Δημοσιεύσεις

5. "Χρυσοί κανόνες"