1. Να συμπληρώσετε τους πίνακες με κατάλληλες παράγωγες λέξεις της α.ε.:

αρχική   10η ενότητα  επόμενη

πρόσωπο που ενεργεί
ἀγοράζω ἀγορασ-
γεννάω, γεννῶγεννή-, γεννη-, γον-
φονεύωφον-
ἡγοῦμαιἡγέ-, ἡγε-, ἡγή-
 
ενέργεια / κατάσταση
λαμβάνωλῆ-
κρούωκροῦ-
λέγωλέ-
χαίρωχαρ-
 
όργανο ή μέσο
ξύωξύσ-
ἀποβαίνωἀποβά-
σκάπτωσκαπ-