2. Να ενώσετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά της α.ε. με τη σωστή κατηγορία σημασίας: 

αρχική   10η ενότητα προηγούμενη επόμενη

βουλευτήριον
φόβητρον
βῆμα
ὀρχήστρα
ἀγχόνη
τροφός
νόμισμα
παλαίστρα
δόγμα
βάθρον
ψεῦδος
τὰ κόμιστρα