4. Να σχηματίσετε παράγωγα ουσιαστικά από τα επίθετα:

αρχική   10η ενότητα προηγούμενη επόμενη 

κακός > κακ-
εὐγενής > εὐγέν-
εὔνους > εὔν-
ἄφρων > ἀφρο-
εὔπορος > εὐπορ-