5. Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες καταλήξεις από τη στήλη Β΄ να σχηματίσετε ρήματα παράγωγα από τα ουσιαστικά της στήλης Α΄. Να χρησιμοποιηθούν όλες οι καταλήξεις:

αρχική   10η ενότητα προηγούμενη

Α' Β'
1. πόνος γ.
2. σῆμαε. αίνω
3. βαρύς α. ύνω
4. βασιλεύς β. ω
5. ἐλπίς δ. ίζω