3. Να κατατάξετε τα ουσιαστικά της στήλης Β΄ της προηγούμενης άσκησης στην κατηγορία που ανήκουν με βάση το τι δηλώνουν.

αρχική   6η ενότητα προηγούμενη επόμενη

α. παίδευμα
β. θεατής
γ. τιμητής
δ. παίδευσις
ε. φθορά
στ. τίμημα
ζ. βοσκή
η. θέαμα
θ. βοσκός
ι. παιδευτής