Να προσδιορίσετε το είδος της γενικής κατηγορηματικής doc

αρχική   ασκήσεις συντακτικού