Φωνηεντόληκτα σε -ις, -έως. Άσκηση στη δοτική ενικού και πληθυντικού.

Τοποθέτησε στην πρώτη στήλη τα ουσιαστικά που βρίσκονται σε δοτική ενικού και στη δεύτερη στήλη τα ουσιαστικά που βρίσκονται σε δοτική πληθυντικού.
δοτική ενικού δοτική πληθυντικού

Συμπέρασμα για τα φωνηεντόληκτα σε -ις, -έως:

Η κατάληξη της δοτικής ενικού είναι:
Η κατάληξη της δοτικής πληθυντικού είναι:

 

© Διαμαντίδου Εύη, φιλόλογος-γλωσσολόγος