Φωνηεντόληκτα σε -ις, -έως. Άσκηση στην αιτιατική ενικού και πληθυντικού.

Τοποθέτησε στην πρώτη στήλη τα ουσιαστικά που βρίσκονται σε αιτιατική ενικού και στη δεύτερη στήλη τα ουσιαστικά που βρίσκονται σε αιτιατική πληθυντικού.
αιτιατική ενικού αιτιατική πληθυντικού


Συμπέρασμα για τα φωνηεντόληκτα σε -ις, -έως:

Η κατάληξη της αιτιατικής ενικού είναι:
Η κατάληξη της αιτιατικής πληθυντικού είναι:

 

© Διαμαντίδου Εύη, φιλόλογος-γλωσσολόγος